ส่อง! กลยุทธ์การตลาด 7.7 ดันธุรกิจโรงพยาบาลสู่ความสำเร็จ

กลยุทธ์ การตลาด 7.7 เป็นการตลาดที่นิยมในปัจจุบันเน้นจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายบนในราคาพิเศษเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็ว Go Online Agency