ให้ลูกค้าหาร้านของเราเจอได้ง่ายๆ แม้เพิ่งเปิดร้านใหม่ 🏪

Google Business เป็นบริการของทาง Google ที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยธุรกิจในแต่ละท้องที่ ให้สามารถเพิ่มรายละเอียดของธุรกิจ ซึ่งจะถูกนำไปแสดงผลเมื่อมีการค้นหา โดยข้อมูลจะปรากฎบนผลิตภัณฑ์ในเครือต่างๆของ Google ทั้ง Google Search และ Google Map