รู้ได้อย่างไร ว่า Website ของเราดี ? 🤔 .. Google Analytics ช่วยได้

คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย หากธุรกิจของเรามีเว็บไซต์ แต่ไม่เคยเก็บข้อมูลเอามาวิเคราะห์กันอย่างจริงจัง ว่าคนที่สนใจสินค้าหรือบริการของเราเป็นใคร มีพฤติกรรมการใช้งานบนเว็บไซต์ของเราอย่างไร ซึ่งการรู้ว่าใครเข้าเว็บไซต์ของเราบ้าง เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเป็นอันดับต้นๆ เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อมูลสำคัญ สำหรับการวางแผนทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ