Hotjar คืออะไร?

Hotjar คือ Web Analytics Tool ที่ช่วยทำให้เราวิเคราะห์ได้ว่าเว็บไซต์ของเราออกแบบมาดีหรือยัง มีจุดไหนควรปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้เว็บไซต์ของเราให้ใช้งานได้ดีขึ้น เมื่อเราเห็นข้อมูลว่าคนที่คลิกเข้ามาดูหน้าเว็บไซต์ของเราแล้วทำอะไรต่อ ทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าได้ Hotjar เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการวิธีการที่เหมาะสมในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพตลอดการเดินทางของลูกค้า รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลเชิงลึกในแต่ละเดือน 📊📈🔎