Podcast ที่แนะนำให้ฟัง

ในยุคที่อินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ง่าย ผู้คนนิยมในสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้รายการวิทยุแทบจะหายไปจากชีวิต การฟังเพลงที่สามารถหาฟังได้ทุกที่โดยไม่จำเป็นต้องฟังผ่านวิทยุเท่านั้น ทำให้เหล่าคนในวงการวิทยุต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียก Podcast 📻️🎧