7 Steps To Open An Online Shop

7 สิ่งที่ควรรู้ก่อน เปิดร้านค้าออนไลน์

Go Online จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ควรรู้ก่อนเปิดร้านค้าออนไลน์ ตอนนี้บางแพลตฟอร์ม เช่น Facebook , LINE ได้พัฒนาฟีเจอร์ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าของธุรกิจสามารถสร้างหน้าร้านออนไลน์ได้ ฟรี แต่ทางที่ดีคุณจำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมและวางแผนก่อน เปิดร้านค้าออนไลน์