MyRestaurant คืออะไร? มาทำความรู้จักกัน

ไม่ว่าจะร้านเล็ก ร้านใหญ่ ร้านใหม่ หรือร้านเก่า บอกเลยว่า MyRestaurant ฟีเจอร์ใหม่จาก LINE ตอบโจทย์ผู้ประกอบการร้านอาหารทุกคนอย่างแน่นอน